Kas yra dojo?

   Paskelbė:

Kas yra dodžo (dojo)? Pats terminas yra kilęs iš budizmo, kur do (道) – kelias, džo (jo) (場) – vieta, taigi galime sakyti, kad dodžo yra vieta eiti ar sekti tuo keliu savo dvasios stiprybės link. Norėdami geriau pažinti dodžo, pirma turėtume susipažinti su dar keliais terminais.
Kamiza (上座; 上 – viršus, 座 – vieta) – viršutinė dodžo dalis. Tai yra svarbiausia / garbingiausia dojo vieta, įprastai randama kitoje pusėje nuo įėjimo.
Shimoza (下座; 下 – apačia, 座 – vieta) – apatinė dodžo dalis, dar kitaip – įėjimas.
Joseki (上席; 上 – viršus, 席 – sėdėjimo vieta) – vieta į dešinę nuo įėjimo, tai vieta kurioje sėdi svarbūs svečiai.
Shimoseki (下関; 下 – apačia, 関 – sėdėjimo vieta) – vieta į kairę nuo įėjimo, tai vieta kurioje sėdi žiūrovai.
Kamidana (神棚; 神 – dievas, 棚 – lentyna) – pakelta vieta kurioje laikomas dodžo dvasia – šoumenas (shomen).
Šiuolaikiniuose dodžo tai pat sutinkama variacijų kur kamiza pusė vienoje iš patalpos kraštinių pusių, tuo tarpu džoseki (joseki) visuomet išlieka į dešinę pusę nuo kamidana, o šimoseki (shimoseki) į kairę pusę nuo kamidana. Informaciją paruošė: Kęstutis Triponis.

Be Sociable, Share!