Kategorijos archyvas: Dojo

Užsiėmimų pradžia

   Paskelbė:

Užsiėmimų pradžioje ir pabaigoje praktikuojantys išsirikiuoja nuo žemiausio iki aukščiausio rango iš shimoseki pusės į joseki, tuo tarpu sensei (mokytojas) visuomet sutinkamas priešais kamiza atsisukęs į shimoza pusę.
Dar vienas įdomus faktas, yra dojo sąsajos su daoizmu pagal kurį kiekviena pusė turi savo elementą ir reikšmę. Kamiza – vandens elementas reiškiantis išmintį reikalingą priimti sprendimus. dėl ko ji ir yra tinkamiausia būti mokytojo puse. Shimoza – ugnies elementas reiškiantis išmintį, bei mokymąsi, dėl ko ši pusė ir yra tinkamiausia svečiams norintiems pasisemti žinių iš praktikuojančių. Joseki – medžio elementas reiškiantis efektyvumą, bei dosnumą kurio reikia labiau patyrusiems budokoms norint perduoti žinias ir įgūdžius mažiau patyrusiems. Shimoseki – metalo elementas reiškiantis moralę ir tvirtumą reikalingą mažiau patyrusiems budokoms norint tobulėti užuot neigiant savo klaidas. Informaciją paruošė: Kęstutis Triponis.

Centrinė dodžo vieta

   Paskelbė:

Pagrindinė veiksmo vieta yra vadinama enbudžo (enbujo) (演舞所; 演舞 – pasirodymas, 所 – vieta), tai centrinė dodžo vieta, kurioje nėra vietos kalboms, pasiteisinimams ar abejonėms, kuomet budoka išeina į enbudžo, vienintelis dalykas kuris yra vertinimas yra tai ką mes darome.
Kuomet patalpa yra naudojama ne tik budo (武道; 武 – karas, 道 – kelias) praktikoms, tokia patalpa yra vadinama keikodžo (keikojo) (稽古所; 稽古 – praktika, 所 – vieta). Informaciją paruošė: Kęstutis Triponis.

Kas yra dojo?

   Paskelbė:

Kas yra dodžo (dojo)? Pats terminas yra kilęs iš budizmo, kur do (道) – kelias, džo (jo) (場) – vieta, taigi galime sakyti, kad dodžo yra vieta eiti ar sekti tuo keliu savo dvasios stiprybės link. Norėdami geriau pažinti dodžo, pirma turėtume susipažinti su dar keliais terminais.
Kamiza (上座; 上 – viršus, 座 – vieta) – viršutinė dodžo dalis. Tai yra svarbiausia / garbingiausia dojo vieta, įprastai randama kitoje pusėje nuo įėjimo.
Shimoza (下座; 下 – apačia, 座 – vieta) – apatinė dodžo dalis, dar kitaip – įėjimas.
Joseki (上席; 上 – viršus, 席 – sėdėjimo vieta) – vieta į dešinę nuo įėjimo, tai vieta kurioje sėdi svarbūs svečiai.
Shimoseki (下関; 下 – apačia, 関 – sėdėjimo vieta) – vieta į kairę nuo įėjimo, tai vieta kurioje sėdi žiūrovai.
Kamidana (神棚; 神 – dievas, 棚 – lentyna) – pakelta vieta kurioje laikomas dodžo dvasia – šoumenas (shomen).
Šiuolaikiniuose dodžo tai pat sutinkama variacijų kur kamiza pusė vienoje iš patalpos kraštinių pusių, tuo tarpu džoseki (joseki) visuomet išlieka į dešinę pusę nuo kamidana, o šimoseki (shimoseki) į kairę pusę nuo kamidana. Informaciją paruošė: Kęstutis Triponis.